Cán bộ Nhà Thiếu nhi năm 2020

 

CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ THIẾU NHI

  Đ/c Nguyễn Lưu Vĩnh Phú

Bí thư Quận Đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi

  Email: nlvphu.q7@gmail.com

 Đ/c Nguyễn Thanh Toàn 

Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi  

  Email: toanphumy@yahoo.com.vn

  Đ/c Phạm Thị Ngọc Yến 

Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi 

  Email: nguyen.yen0101@gmail.com 

Đ/c Phan Thị Ngọc Hân

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị 

 Email: ngochanphan1983@gmail.com

Đ/c Võ Tấn Phước

Trưởng khoa Chính trị Phương pháp Công tác Đội

 Email: k.pi.vo82@gmail.com

Đ/c Đào Thị Trúc Ly 

Cán bộ Khoa Thẩm mỹ Nghệ Thuật

 Email: truclydaopy@gmail.com

Đ/c Y Sa

Cán bộ Khoa Sáng tạo Kỹ thuật-Thể dục Thể thao

 Email: ysaka94@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thị Xuân

Kế toán

 Email: xuannguyen105@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thanh Trường

Nhân viên Phòng đào tạo năng khiếu, 3D

 

Đ/c Nguyễn Văn Lộc

Nhân viên phòng 3D, kỹ thuật

Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ

Tổ trưởng tổ Bảo vệ 

Đ/c Lâm Thanh Mol

Nhân viên Bảo vệ 

Đ/c Nguyễn Chí Cường

Nhân viên Bảo vệ 

Đ/c Hồ Thị Ngọc

Nhân viên Tạp vụ

 

Đ/c Nguyễn Thị Bạch Lan

Nhân viên Tạp vụ

 

 

 

img