Giới thiệu

Giới thiệu về Nhà Thiếu Nhi Quận 7
Nhà Thiếu nhi quận 7 được thành lập từ ngày 08 tháng 8 năm 1997,do Ủy ban Nhân dân quận 7 quyết định thành lập trên cơ sở của Nhà Thiếu nhi huyện Nhà Bè và do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 7 phụ trách, hướng dẫn.
Cán bộ Nhà Thiếu nhi năm 2020
Nhà Thiếu nhi Quận 7 có 15 nhân viên Ban Giám đốc: 03 đồng chí Cán bộ Nghiệp vụ: 03 đồng chí Cán bộ Hành chính: 04 đồng chí Nhân viên bảo vệ tạp vụ: 05 đồng chí
img