Câu lạc bộ, Đội, Nhóm

Clip ôn kỷ niệm 05 năm sinh nhật CLB Khăn Quàng Đỏ 2016
Những hình ảnh hoạt động và phát triển của CLB chỉ huy ĐỘi Khăn Quàng Đỏ trong 5 năm từ năm 2011 đến 2015
Tham gia Hội trại Nét ảnh tuổi thơ Năm 2016
Khoa Sáng tạo kỹ thuật tham gia Hội trại nét ảnh tuổi thơ năm 2016 tại Thành phố Cần Thơ
  1. 1
  2. 2
  3. 3
img