Tin tức hoạt động

Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ 23
Liên hoan Búp Sen Hồng là một ngày hội lớn của thiếu nhi khu vực phía Nam miền Trung và Tây nguyên. Là nơi để các em giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, là nơi để các em kết bạn với nhau trên mọi miền.
Lớp Rèn luyện kỹ năng hè 2017
Lớp Rèn luyện kỹ năng hè cho các em thiếu nhi.
THAM GIA HỘI THI VẼ TRANH THIẾU NHI VỚI BÁC TÔN
Thiếu nhi lớp Họa tham gia hội thi vẽ tranh thiếu nhi với Bác Tôn năm 2017
img