CLB Phụ trách "Mặt trời đỏ"

CLB Phụ trách "Mặt trời đỏ" tiền thân là CLB Phụ trách Tình nguyện "Én Xanh". CLB được thành lập vào năm 2012. 
CLB là nơi để các bạn Đội viên trưởng thành, chỉ huy Đội trưởng thành và các bạn yêu thích công tác Đội TNTP có độ tuổi từ 15t trở lên tham gia và sinh hoạt. 

img